BONY UPOMINKOWE

 


Bon

 

 

Szukasz prezentu dla partnera, rodziny, znajomych czy współpracowników?

Oto propozycja Specjalnie dla Klientów ceniących nietypowe pomysły, poszukujących wyjątkowych atrakcji.

Bony mogą zostać wykorzystane na wszystkie usługi z naszej oferty (według chęci obdarowanego) w dowolnym czasie, nieprzekraczającym terminu ważności.

Bony dostępne są wyłącznie On Line, w postaci pliku PDF wysyłanego na wskazany w formularzu adres.

Proszę pamiętać o sprawdzeniu folderu "spam".

 

Regulamin bonów znajduje się Tutaj 

Gwarantujemy dobrą zabawę i niezapomniane wrażenia!

Formularz zamówienia

Wyrażam zgodę na gromadzenie oraz przetwarzanie moich danych osobowych w postaci adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu realizacji niniejszego zamówienia. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kraków Valley Shooting Range z siedzibą w Paczółtowicach 328, 32-065 Krzeszowice NIP:5130042554. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji zamówienia. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, co oznacza, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest komunikacja z użytkownikami strony internetowej. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na pytania i wnioski. Pani/Pana dane osobowe mogą być też przetwarzane po tym czasie, do upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Zapoznałem się i akceptuję warunki regulaminu bonów.