Przypominamy, że w czasie pandemii konieczna jest wcześniejsza rezerwacja. Wszelkie informacje pod numerem 660-66-99-77. Zapraszamy!

KARNETY WSTĘPU

UWAGA! Karnety przeznaczone są wyłącznie dla osób posiadających własną broń.

Jeśli jesteś posiadaczem broni, chcesz trenować w naszym obiekcie to karnet jest doskonałym rozwiązaniem dla Ciebie.

W zależności od potrzeb naszych Klientów, przygotowaliśmy karnety wstępu na strzelnicę w dwóch wersjach:

  • karnet 5/7 w cenie 800,00 zł, upoważnia do bezpłatnego wynajmu jednego z 10 torów strzelnicy od poniedziałku do piątku
  • karnet 7/7 w cenie 1000,00 zł, upoważnia do bezpłatnego wynajmu jednego z 10 torów strzelnicy od poniedziałku do niedzieli

Karnet jest ważny przez 12 miesięcy od daty wystawienia, pozwala na nieograniczoną liczbę wejść na strzelnicę.

Karnet jest imienny, nie może być udostępniany innym osobom, nie uprawnia do prowadzenia szkoleń innych osób w czasie pobytu na strzelnicy.

Regulamin karnetów znajdziesz Tutaj 

 

Zamawiający:
 
 

Wyrażam zgodę na gromadzenie oraz przetwarzanie moich danych osobowych w postaci adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu realizacji niniejszego zamówienia. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kraków Valley Shooting Range z siedzibą w Paczółtowicach 328, 32-065 Krzeszowice NIP:5130042554. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji zamówienia. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, co oznacza, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest komunikacja z użytkownikami strony internetowej. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na pytania i wnioski. Pani/Pana dane osobowe mogą być też przetwarzane po tym czasie, do upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu..