Szkolenia Strzeleckie - Broń Krótka

Seria szkoleń z zakresu strzelectwa bojowo-obronnego, obejmujących zagadnienia posługiwania się krótką bronią palną w postaci pistoletów samopowtarzalnych. Szkolenia, przeznaczone dla wszystkich chętnych, zainteresowanych zdobywaniem i rozwojem swoich umiejętności strzeleckich, a w szczególności:

 • regularnie trenującym strzelcom rekreacyjnym,
 • osobom posiadającym własną broń palną,
 • pracownikom służb mundurowych: policji, wojska, służby więziennej, straży granicznej,
 • pracownikom ochrony.

Zajęcia są podzielone na trzy poziomy trudności: podstawowy, średni i zaawansowany:

 

Pistolet

Poziom I – Podstawowy

Kurs przeznaczony zarówno do osób bez doświadczenia w posługiwaniu się bronią palną oraz początkujących strzelców, a także posiadaczy broni, chcących poprawić technikę posługiwania się pistoletem.
Szczegóły

Poziom II – Średni

Druga część szkolenia z serii szkoleń pistoletowych KVSR,  Przeznaczona jest dla osób, które opanowały już podstawy bezpiecznego posługiwania się pistoletem. Stosując zasadę, że w praktyce najlepiej sprawdzają się proste rozwiązania, w czasie szkolenia, słuchacze uczą się jak efektywnie i bezpiecznie posługiwać się pistoletem. Prezentacja broni z kabury, przeładowania, usuwanie zacięć i techniki szybkiej pracy na spuście przy zachowaniu celności - to zagadnienia, na których będziemy się koncetrowali.
Szczegóły

Poziom III – Zaawansowany

Trzecia część szkolenia z serii szkoleń pistoletowych KVSR, jest wstępem do strzelań obronnych mającym na celu utrwalenie umiejętności już nabytych. Na tym etapie, poza doskonaleniem technik manipulacji bronią, będziemy rozwijać umiejętności świadomego prowadzenia ognia.
Szczegóły

 

 

Strzelectwo Sportowe - Dynamiczne

Seria szkoleń strzeleckich ukierunkowanych na sport. Szkolenia przeznaczone dla osób początkujących, które zaczynają swoją przygodę z dynamiką, a także strzelców czynnie uprawiających strzelectwo dynamiczne zainteresowanych podnoszeniem swoich umiejętności.

 

 

Kurs Przygotowawczy do Patentu Strzeleckiego

Patent strzelecki to pierwszy krok dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń w celach sportowych. Kurs przeznaczony dla osób przygotowujących się do egzaminu Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

 

 

Kurs przygotowawczy do egzaminu kompetencyjnego IPSC

Kurs przygotowuje do współzawodnictwa w konkurencjach strzeleckich IPSC. Zakres kursu obejmuje omówienie zasad IPSC oraz przepisów bezpieczeństwa wymaganych do startów we wszystkich konkurencjach zawodów IPSC.

 

Wszystkie szkolenia i kursy prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów z doświadczeniem zdobytym m.in. w jednostkach specjalnych wojska, policji, a także sporcie. Zajęcia odbywają się w grupach 3-5 osobowych, a po zdaniu wewnętrznego egzaminu uczestnicy otrzymują certyfikat, potwierdzający odbyte szkolenie.

 

Pistolet Poziom I – Podstawowy

 

Warunki Wstępne:

- Brak. Szkolenie dostępne dla każdego, bez wzgędu na doświadczenie.

Program Szkolenia:

Uczestnicy szkolenia poznają zagadnienia oraz zdobywają umiejętności z zakresu:

 1. Budowy i zasad działania broni palnej w postaci pistoletów samopowtarzalnych. Jaki pistolet wybrać?
 2. Zasad bezpiecznego posługiwania się krótką bronią palną.
 3. Prawidłowej postawy strzeleckiej.
 4. Prowadzenia treningu bezstrzałowego.
 5. Prawidłowego chwytu pistoletowego.
 6. Prawidłowej pracy na języku spustowym.
 7. Prawidłowej pracy na przyrządach celowniczych.
 8. Prowadzenia treningu strzałowego.
 9. Bezpiecznego usuwania zacięć / dysfunkcji broni.

 

Po zakończeniu szkolenia, uczestnicy:

 • Potrafią bezpiecznie posługiwać się krótką bronią palną.
 • Znają zasadę działania oraz podstawową budowę pistoletu.
 • Potrafią rozłożyć, złożyć oraz konserwować broń.
 • Przyjmują prawidłową postawę strzelecką.
 • Potrafią prowadzić celny ogień pojedyńczy z miejsca, w odległościach od 5 do 15 metrów.
 • Potrafią w bezpieczny sposób usunąć dysfunkcję pistoletu.

 

 

Niezbędny Sprzęt:

 • Pistolet w kalibrze 9mm lub .45ACP
 • Jeden magazynek
 • Ochronniki wzroku
 • Ochronniki słuchu

Na czas trwania szkoleina, sprzęt można bezpłatnie wypożyczyć u organizatora.
Osoby posiadające pozwolenie na broń, mogą odywać szkolenie z własną bronią i amunicją.

Amunicja:

 • Przewidywane zużycie amunicji: 150 szt. na osobę.
 • Dla szkoleń prowadzonych na terenie Strzelnicy Bojowej, dopuszczalna jest wyłącznie amunicja typu no-ntox.
 • Organizator zapewnia możliwość zakupu amunicji.

Czas trwania szkolenia wynosi około 3 godzin. (180 minut)

Ceny:

 • Cena szkolenia: 900 zł (nie zwiera amunicji i tarcz)
 • Cena amunicji 9 mm luger Non-Tox: 3,50 zł / sztuka
 • Cena amunicji .45 ACP Non-tox: 5,00 zł / sztuka
 • Cena tarcz: 3,50 zł / sztuka

 

Aplikuj

Pistolet Poziom II - Średni

 

Warunki Wstępne:

- Brak dla osób, które pozytywnie ukończyły szkolenie na poziomie I i kontynuują naukę. Pozostali kandydaci MUSZĄ znać i umieć zaprezentować zasady bezpiecznego posługiwania się krótką bronią palną zdając bezpłatny1 test kompetencyjny. 

Program Szkolenia:

Uczestnicy szkolenia poznają zagadnienia oraz zdobywają umiejętności z zakresu:

 1. Doboru odpowiedniego sprzętu strzeleckiego.
 2. Bezpiecznego i sprawnego dobycia / prezentacji broni do celu oraz wycofania broni do kabury.
 3. Sposobów przeładowania broni w trakcie prowadzenia ognia.
 4. Znaczenia prawidłowego chwytu broni, pracy na języku spustowym oraz na przyrządach celowniczych podczas strzelania.
 5. Techniki szybkiej pracy na języku spustowym z zachowaniem celności.
 6. Rodzajów zacięć oraz sposobów ich efektywnego usuwania.

Po zakończeniu szkolenia, uczestnicy:

 • Rozumieją znaczenie sprzętu, który jest uzupełnieniem wybranego rodzaju broni krótkiej.
 • Potrafią w bezpieczny sposób prowadzić broń z kabury do celu oraz bezpiecznie wycofać broń do kabury.
 • Potrafią efektywnie zarządzać amunicją podczas prowadzenia ognia oraz przeładowywać broń stosując techniki odpowiednie do sytuacji.
 • Doskonalą podstawowe techniki pistoletu obejmujące: postawę, chwyt, pracę na przyrządach celowniczych oraz języku spustowym aby być w stanie zwiększać szybkość prowadzenia ognia z zachowaniem celności.
 • Potrafią szybko rozpoznawać i usuwać dysfunkcje pistoletu w trakcie prowadzenia ognia.

 

 

Niezbędny Sprzęt:

 • Pistolet w kalibrze 9mm lub .45ACP2
 • Kabura zewnętrzna
 • Ładownica na minimum 2 magazynki
 • Minimum 2 magazynki do posiadanego rodzaju broni
 • Pasek odpowiedni do noszenia kabury oraz ładownic
 • Zestaw (min. 3 sztuki) naboi treningowych
 • Ochronniki wzroku
 • Ochronniki słuchu

Na czas trwania szkolenia, sprzęt3 można bezpłatnie wypożyczyć u organizatora.
Osoby posiadające pozwolenie na broń, mogą odbywać szkolenie z własną bronią i amunicją.


Amunicja:

 • Przewidywane zużycie amunicji4: 300 sztuk na osobę.
 • Dla szkoleń prowadzonych na terenie Strzelnicy Bojowej, dopuszczalna jest wyłącznie amunicja typu non-tox.
 • Organizator zapewnia możliwość zakupu amunicji.

Czas trwania szkolenia wynosi około 4 godzin (240 minut)

Ceny:

 • Cena szkolenia: 1200 zł (nie zawiera amunicji i tarcz)
 • Cena amunicji 9 mm Luger Non-tox: 3,5 zł / sztuka
 • Cena amunicji .45 ACP Non-tox: 5,0 zł / sztuka
 • Cena tarcz: 3,50 zł / sztuka

Aplikuj

Pistolet Poziom III - Zaawansowany

Warunki Wstępne:

- Brak dla osób, które pozytywnie ukończyły szkolenie na poziomie II i kontynuują naukę. Pozostali kandydaci MUSZĄ znać i umieć zaprezentować zasady bezpiecznego posługiwania się krótką bronią palną oraz wykazać się umiejętnością pracy z kaburą, płynnym wykonywaniem przeładowań w trakcie prowadzenia ognia oraz usuwaniem dysfunkcji broni, zdając bezpłatny1 test kompetencyjny. 

Program Szkolenia:

Uczestnicy szkolenia poznają zagadnienia oraz zdobywają umiejętności z zakresu:

 1. Świadomości sytuacyjnej, rozumienia i analizy otoczenia.
 2. Wykrywania i identyfikacji celu.
 3. Prezentacji broni z kabury i prowadzenia ognia w miejscu po obrocie o 90o i 180o.
 4. Prezentacji broni z kabury i prowadzenia ognia w miejscu z wykorzystaniem niestandardowych postaw.
 5. „Wejścia” w postawę i prowadzenia ognia po zatrzymaniu.
 6. Techniki prowadzenia ognia w ruchu, bez zatrzymania.
 7. Prowadzenie ognia zza ukrycia z wykorzystaniem przesłon.
 8. Technik manipulacji bronią oraz prowadzenia ognia z wykorzystaniem tylko jednej ręki.


Po zakończeniu szkolenia, uczestnicy:

 • Rozumieją znaczenie świadomości sytuacyjnej, poznają procesy myślowe zachodzące w sytuacjach stresowych i ich wpływ na możliwości działania / podejmowania decyzji.
 • Potrafią dynamicznie, w bezpieczny sposób prezentować broń z kabury do celu oraz bezpiecznie wycofać broń do kabury.
 • Potrafią dynamicznie przyjmować niestandardowe postawy strzeleckie, a także prowadzić ogień będąc w ruchu.
 • Potrafią prowadzić ogień z wykorzystaniem przesłon.
 • Poznają techniki manipulacji bronią z wykorzystaniem tylko jednej ręki.

 

 

 

Niezbędny Sprzęt:

 • Pistolet w kalibrze 9mm lub .45ACP2
 • Kabura wewnętrzna lub zewnętrzena
 • Ładownica na minimum 2 magazynki
 • Minimum 2 magazynki do posiadanego rodzaju broni
 • Pasek odpowiedni do noszenia kabury oraz ładownic
 • Zestaw (minimum 3 sztuki) naboi treningowych
 • Ochronniki wzroku
 • Ochronniki słuchu

 

Na czas trwania szkolenia, sprzęt3 można bezpłatnie wypożyczyć u organizatora.
Osoby posiadające pozwolenie na broń, mogą odbywać szkolenie z własną bronią i amunicją.


Amunicja:

 • Przewidywane zużycie amunicji4: 500 sztuk na osobę.
 • Dla szkoleń prowadzonych na terenie Strzelnicy Bojowej, dopuszczalna jest wyłącznie amunicja typu non-tox.
 • Organizator zapewnia możliwość zakupu amunicji.

 

Czas trwania szkolenia wynosi 8 godzin (480 minut)

Ceny:

 • Cena szkolenia: 2000 zł
 • Cena amunicji 9 mm Luger Non-tox: 3,5 zł / sztuka.
 • Cena amunicji .45 ACP Non-tox: 5,0 zł / sztuka
 • Cena tarcz: 3,50 zł / sztuka

Aplikuj

1 - Kandydat pokrywa wyłącznie koszty amunicji oraz tarcz. Strzelcy posiadający własną broń i amunicję pokrywają koszt zużytych tarcz. 
2 - Inny kaliber po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem.
3 - Nie dotyczy ubioru strzelca (pasek, obuwie itp.).
4 - Cena szkolenia nie zawiera amunicji oraz tarcz.
5 - Podane ceny zawieraja aktualny podatek VAT