Członkostwo w Klubie Strzelnica Bojowa umożliwia uzyskanie dwóch rodzajów pozwolenia na broń:

 

- Do celów Sportowych.
- Do celów Kolekcjonerskich.

 

Klub wspiera swoich członków w zakresie uzyskania licencji zawodniczych oraz innych uprawnień strzeleckich w tym:

- szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i podstaw posługiwania się bronią palną;
- szkolenia teoretyczne i praktyczne przygotowujące do egzaminu na patent strzelecki (pistolet, karabin, strzelba);
- egzaminy teoretyczne i praktyczne na patent strzelecki (pistolet, karabin, strzelba);
- licencji zawodniczej PZSS;
- gromadzenie komunikatów z zawodów strzeleckich dokumentujących praktyczne uprawianie strzelectwa sportowego;
- zaświadczenia o przynależności do stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim (niezbędne do uzyskania pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich);
- zaświadczenia o przynależności do Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego (niezbędne do uzyskania pozwolenia na broń do celów sportowych);
- badań lekarskich i psychologicznych;
- przygotowanie i złożenie wniosków o wydanie przez Komendę Wojewódzką Policji decyzji o pozwoleniu na posiadanie broni sportowej do celów sportowych lub kolekcjonerskich.